Malerarbejde i Kolding

Der er masser af malerarbejde i Kolding for tiden. Kommunen har netop vedtaget, at både rådhuset og flere andre af byens kommunale bygninger skal have en større maler-mæssig overhaling. Kolding kommune har i flere år været tilbageholdende med vedligehold af egne bygninger til fordel for flere bevillinger til bl.a. kommunens plejehjem, men nu går den ikke længere, hvis bygningerne skal vedligeholdes forsvarligt.

Forgænger opgiver malerarbejde i Kolding kommune

En del af kommunens malerarbejde er i en årrække blevet varetaget af byens største malerfirma, men i takt med den økonomiske krise er priserne på malerarbejde presset alle steder i landet. Som situationen er lige nu, mener malerfirmaet, at de tilbud kommunen har fået andre steder fra, ligger under det reelle omkostningsniveau for professionelt malerarbejde, og malerfirmaet har derfor valgt, ikke at forny kontrakterne med kommunen.

Bud på malerarbejde, Kolding rådhus

I øjeblikket er der derfor ekstra meget kommunalt malerarbejde i Kolding, og de første licitationsrunder er i gang. Det forlyder, at et større malerfirma allerede har budt på arbejdet med rådhuset, og muligvis også flere af de andre kommunale bygninger, men det er endnu ubekræftet. Faktum er i hvert fald, at Kolding kommune har svært ved at få bud ind på malerarbejdet, og fra flere sider forlyder det, at prisniveauet på de nuværende bud er alt for lavt. Som borger i Kolding kan man frygte, at kommunen måske bør undersøge nærmere, at de allerede afgivne bud holder vand, og om malerarbejdet i givet fald vil være af en fornuftig kvalitet.